post image

БНСУ-ын Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага KOICA-тай Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын алба уулзалт хийлээ

БНСУ-ын Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (KOICA) нь НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр (UNDP)-тэй хамтран хэрэгжүүлэхээр хэлэлцэж буй “Улс төрийн шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх (2021-2024) төсөл боловсруулах судалгааг явуулах ажлын хүрээнд жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албатай уулзалт зохион байгууллаа.

Нийтлэл хуваалцах