"ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ НЬ" ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ ДУУСЛАА

Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр

Нийтлэл хуваалцах