"ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ НЬ" ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ ДУУСЛАА

Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга С.Батцэцэг

Нийтлэл хуваалцах