ИОН нам_хүйсийн тэнцвэрт байдлын тайлан

ИОН нам_хүйсийн тэнцвэрт байдлын тайлан

Дэлгэрэнгүй

ХҮН нам_хүйсийн тэнцвэрт байдлын тайлан

ХҮН нам_хүйсийн тэнцвэрт байдлын тайлан

Дэлгэрэнгүй

МАН хүйсийн тэнцвэрт байдлын тайлан

МАН хүйсийн тэнцвэрт байдлын тайлан

Дэлгэрэнгүй

21 аймгийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн тайлан

21 аймгийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй

Төрийн захиргааны төв байгууллагаас жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн тайлан

Төрийн захиргааны төв байгууллагаас жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Засгийн газар Жендэрийн үндэсний хорооны хуралдааны тогтоол

Монгол Улсын Засгийн газар Жендэрийн үндэсний хорооны хуралдааны тогтоол хавсралтаар Жендэрийн үндэсний хорооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй

Жендэрийн үндэсний хорооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Жендэрийн үндэсний хорооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй

Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан кампанит ажлын тайлан.

Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан кампанит ажлын тайлан.

Дэлгэрэнгүй

"САЛБАР, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА" ТЕХНИКИЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН

ХНХЯ-ны Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр, холбогдох мэргэжилтэний хамт “Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа“ техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд 2017 оны 5 дугаар сарын 25-27-ны өдрүүдэд Дорноговь аймгийн Сайншанд хотод батлагдсан удирдамжийн дагуу ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй

"ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ 16 ХОНОГИЙН АЯН" ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

1960 оны 11-р сарын 25-ны өдөр Доминикан Улсад нийгмийн зvтгэлтэн 3 эмэгтэйн амь насыг хөлсний алуурчнаар хөнөөлгөж, автомашины осол хэмээн мэдээлсэн. Хүний эрхийг ноцтой зөрчсөн энэ бусармаг явдлыг жигшин олон нийтийн хөдөлгөөн тус улсад өрнөж, жил бүрийн 11-р сарын 25-ны өдрийг эмэгтэйчүүд, охидыг хvчирхийлэлтэй тэмцэх олон улсын өдөр болгох санаачилгыг анх гаргасан.

Дэлгэрэнгүй

“Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа“ техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд Сэлэнгэ аймагт ажилласан тайлан

ХНХЯ, АХБ-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа“ техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд ХНХЯ-ны Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр, холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамт 2017 оны 5 дугаар сарын 8-10-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотод батлагдсан удирдамжийн дагуу ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй