"ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ БА ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ОРОЛЦОО” КОМПАНИТ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Энэ удаагийн Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг жендэр, түүнд суурилсан ялгаварлан гадуурхалтын талаарх нийгэм дэх хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөхөд шийдвэр гаргах түвшний, салбарын, оюутан залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхжүүлэх зорилгын доор НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Дэлгэрэнгүй