ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТАЙЛАНГИЙН ТӨСЛИЙГ ЯАМДЫН ЖЕНДЭРИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛӨӨР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЖ ДУУСЛАА ”

2023-10-04
ЖЭТБХТХуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.4 в дэх хэсэгт жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнгийн талаарх Монгол Улсын Засгийн газрын тайланг УИХ-д 2 жил тутамд тайлагнахаар заасан байдаг.
Энэ хүрээнд Хорооны Ажлын албанаас тус тайлангийн төслийг боловсруулан яамдын жендэрийн салбар зөвлөлийн дарга, гишүүд, нийт 200 гаран төрийн удирдах албан хаагчдад танилцуулж хэлэлцүүлэх ажлыг ЗГХЭГ-тай хамтран зохион байгуулж, зөвлөмж хүргэж ажиллаа.
Энэхүү тайлан нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах удирдлага зохион байгуулалт, тогтолцоо, манлайллын чиглэлээрх ажлын явц, үр дүн; жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт хийх чиглэлээрх ажлын явц, үр дүн; жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт, санхүүгийн удирдлагын ажлын явц, үр дүн; жендэрийн бодлого төлөвлөлтийн гүйцэтгэл, тайлагналт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээрх ажлын явц, үр дүн; жендэр судлалыг хөгжүүлэх чиглэлээрх ажлын явц, үр дүн болон жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах сургамж ба сорилт, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тус тус багтаасан юм.
Тайланг энэ сарын Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж улмаар Улсын их хурлын Хуульзүйн байнгын хороо, Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хамтарсан хуралдаанд танилцуулна.

Шинэ мэдээ

© 2024 он. Жендэрийн үндэсний хороо. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency