2013 ОНООС ХОЙШ ҮҮССЭН БАРИМТ БИЧГИЙГ СТАНДАРТЫН ДАГУУ БҮРДҮҮЛЭН “АРХИВЫН БАРИМТ” ҮҮСГЭЖ АЖИЛЛАЛАА

2024-01-05

Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албанд 2013 оноос хойш үүссэн баримт бичгийг стандартын дагуу нэгж бүрдүүлэх, бүртгэх, цаасан суурьтай баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн мэдээллийн санг бүрдүүллээ.

1927 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр хуралдсан Судар бичгийн хүрээлэнгийн Аравдугаар хурлаар хуучин цагийн цуглуулсан баримт материалыг эмхлэн цэгцлэх орон тоог баталснаар Монгол Улсад архивын байгууллага үүссэн түүхтэй.

Амьдрал ус мэт урсан өнгөрхөд

Архив уул мэт сүндэрлэн үлдэнэ

Шинэ мэдээ

© 2024 он. Жендэрийн үндэсний хороо. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency