Барилга, Хот Байгуулалтын Яам тайлан

Барилга, Хот Байгуулалтын Яам тайлан

Дэлгэрэнгүй

Батлан хамгаалах яам тайлан

Батлан хамгаалах яам тайлан

Дэлгэрэнгүй

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ тайлан

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ тайлан

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол шинжлэх ухааны яам тайлан

Боловсрол шинжлэх ухааны яам тайлан

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг, хөгжлийн яам тайлан

Эдийн засаг, хөгжлийн яам тайлан

Дэлгэрэнгүй

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ тайлан

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ тайлан

Дэлгэрэнгүй

цахим хөгжил харилцаа холбооны яам

цахим хөгжил харилцаа холбооны яам

Дэлгэрэнгүй

Гадаад харилцааны яам тайлан

Гадаад харилцааны яам тайлан

Дэлгэрэнгүй