ЖЕНДЭР, ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТАРЧ АЖИЛЛАДАГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Байгууллагын нэр /монгол/ Үйл ажиллагааны чиглэл Холбоо барих мэдээлэл
1 Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сан Хүний эрх жендерийн тэгш  байдал,   нийгмийн шударга ёсыг тогтооход дэмжлэг үзүүлэх, сургалт сурталчилгаа нөлөөллийн үйл ажиллагаа

Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

 

Утас: (976)-77007999  99992552

 

Цахим шуудан:  info@leos.mn

2 Охид эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах “Гүнж” төв Охид, залуу эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах “ГҮНЖ” төв нь 2003 онд байгуулагдсан нийгэмд үйлчилдэг, ашгийн төлөө бус, Төрийн Бус Байгууллага юм. Манай байгууллага нь охид, залуу эмэгтэйчүүдэд мэргэжлийн, цогц НИЙГМИЙН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, охидын эрхийг ноцтойгоор зөрчиж буй асуудлуудын хүрээнд олон нийтийн ОЙЛГОЛТ МЭДЛЭГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, охид, эмэгтэйчүүдийн талаарх төрийн БОДЛОГОД НӨЛӨӨЛӨХ хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Утас 9611 0110

99050305

89146564

Цахим шуудан: princesscenter@yahoo.com

 

3 Өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд Хүний эрх, жендэрийн тэгш байдал, ардчилсан нийгмийн үнэт зүйлсийг эрхэмлэсэн иргэний боловсролыг түгээх зорилготой эмэгтэйчүүдийн санаачилага, сайн дурын үндсэн дээр үүсгэн байгуулагдсан ашгийн төлөө бус, нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага Утас: 7011 2090

Цахим шуудан: youngwomenforchange@gmail.com

4 МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ ТББ Эмэгтэйчүүдийн эрх, хүний эрх, жендэрийн тэгш эрх, бодит ардчилал, нийгмийн шударга ёсыг төлөвшүүлэх олон нийтийн өргөн оролцоотой, тогтвортой, хувьсах чадвартай үндэсний хөдөлгөөнийг хөгжүүлэх хүч болох зорилготой  нам бус, төрийн бус байгууллага юм.

–        

Утас: 70110355

 

Цахим шуудан: info@monfemnet.org

5 Монголын эмэгтэйчүүдийн сан Эмэгтэйчүүдийн эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ТББ, бүлэгт тэтгэлэг олгох Утас: 7711 9991

info@mones.org.mn

6 Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо “Эмэгтэйчүүдийг үзэл бодол, нийгмийн байдал, сүсэг бишрэл, яс үндэс, хөрөнгө чинээ, албан тушаал үл харгалзан тэдний нийтлэг эрх  ашиг, сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалах, хөгжүүлэх”  Утас: (+976)77008336                         Цахим шуудан: monwofed@mwf.mn
7 Монголын эрэгтэйчүүдийн холбоо Эрэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалж, нийгэмд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, жендэрийн тэгш байдлыг хангах Утас: 99061125

Цахим шуудан: m_amara83@yahoo.com

8 Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбоо Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэх, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах Утас: 8868 3128

Цахим шуудан: mwesf1@gmail.com

9 Хараат бус судалгааны хүрээлэн ТББ IRIM судалгааны хүрээлэн нь судалгаа, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, сургалт, нөлөөлөл болон төслийн менежментээр мэргэжсэн Монголын тэргүүлэх хувийн, үндэсний байгууллага юм. IRIM  нь Засаглал, Боловсрол, Нийгмийн эрүүл мэнд, Хөдөлмөр эрхлэлт, Хөдөөгийн өрх, Жендэр, Уул уурхай, болон Байгаль орчин гэх мэт талбаруудад анхаарч ажилладаг. Утас: 70117101

Цахим шуудан:  contact@irim.mn

10 “Хүчихийллийн Эсрэг Үндэсний Төв” ТББ Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, сэтгэл зүйн болон, хууль эрх зүйн цогц үйлчилгээ, нийгмийн ажил үйлчилгээ, асрамжлан халамжлах үйлчилгээ үзүүлэх. Утас: 70119949

Цахим шуудан: Mongolcav@gmail.com

11 Хүйсийн тэгш эрх төв Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хохирогчдод шууд туслалцаа үзүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, хууль тогтоомж, бодлогод нөлөөлөл хийхTo instill gender equality at all levels Утас: 311512

Цахим шуудан: gendereqcen@magicnet.mn

12 “Хил хязгааргүй алхам” ТББ

 

Байгалийн нөөцийн ашиглалт, менежментээс үүдэлтэй, байгаль орчны болон хүний эрхийн зөрчлийг судлах, эдгээр зөрчлөөс сэргийлэх, хамгаалах, засаглалын үйл явцад олон нийтийн оролцооны эрхийг хангах, чадавхыг бэхжүүлэх N.Bayarsaikhan

Утас:  99724869, 88030189, 70006061

13 Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо Жендэр, эмэгтэйчүүдийн эрх, хууль эрх зүй, засаглал Иргэний эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, судалгаа хийх, иргэдийн эрх зүйн ухамсрыг дээшлүүлэх,сургалт явуулах Утас: 322212                               Цахим шуудан: mwla1992@gmail.com
14 Хөгжлийн замнал сан Хүний хөгжлийг дэмжих, эмзэг давхаргын иргэдийн боловсрол, амьжиргааг дээшлүүлэх, байгаль орчинд ээлтэй шинэ технологи нэвтрүүлэх, төсөл, хөтөлбөр боловсруулах Утас: 95123209,

Цахим шуудан: dhf@dhfoundation.mn,

15 “Хөөрхөн зүрх” ТББ эрүүл аюулгүй нийгмийн төлөө бодлогод нөлөөлөх, олон нийтийг хүний эрх, жендэрийн тэгш эрх, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаар иргэд, олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлж, хандлагад нөлөө үзүүлэх, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, ухуулан сурталчлах Утас: 70159688

 

Цахим шуудан: huurhunzurh@gmail.com

info@btifulhearts.org

 

16 Хэвлэлийн хүрээлэн Монгол улсад чөлөөт, бие даасан, олон ургалч хэвлэл мэдээллийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, Улс орны нийгэм, эдийн засаг, оюун санааны амьдралд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн гүйцэтгэх үүргийг бэхжүүлэх, жендэрийн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх Утас: 350002

99096826

Цахим шуудан: pim@pressinst.org.mn

17 Хууль судлал хөгжлийн төв Иргэд, олон нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, сургалт явуулах, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаар судалгаа хийх, зөвлөмж гаргах, дүн шинжилгээ хийх, сурталчлах vudval@yahoo.comlard.cent@gmail.com

99111780, 99067783

 

СБД 8-р хороо, 10 дугаар байр 32 тоот

18 Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн соёлын төв НҮТББ Сонсголын бэршээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах Судалгаа хийх Сургалт, семинар зохион байгуулах, ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай хамтран ажиллах ссentermn@yahoo.com ccentermn@gmail.com

99123399

19 Хөгжлийн хэлхээ ТББ Хүүхэд,эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах hogjliinhelhee_center@yahoo.com

91193364, 89533364

20 Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо Жендэр, эмэгтэйчүүдийн эрх, хууль эрх зүй, засаглал mwla1992@gmail.com

976-11-322212

21 ЛГБТ Төв Ашгийн бус, нийгэмд үйлчилдэг, гишүүнчлэлгүй, төрийн бус байгууллага. “ЛГБТ төв” ТББ-ын үйл ажиллагааны хамрах хүрээ нь Монгол улс болон олон улсад бэлгийн цөөнхийн тухай үнэн зөв, бодит мэдээлэл түгээх, Үндэсний хэмжээндсуурь судалгаа хийх, ЛГБТИК хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд хувь нэмэр оруулах, хууль зүйн болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх info@lgbtcentre.mn

70110323

22 Сэтгэлзүйн мэдрэмж, ТББ Жендэрийн эрх тэгш байдал, хүний эрх, нэн ялангуя аэрсдэлт бүлэг болох ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүс, хар тамхи мансууруулах бодис хэрэглэгчид, ЛГБТИ, транс хүмүүсийн асуудал semjidmaa_choijil@yahoo.com

77050819, 99118560

23 Эмэгтэйчүүд Хөдөлмөр Хөгжил сан Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, эдийн засгийн бие даасан байдлыг сайжруулах, Жендэрийн тэгш байдлыг баталгаажуулах, Эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийг хангах, Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх, Хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийнасуудлыг сайжруулах, Ядууралыг бууруулах m_mendbayar05@yahoo.com, wldf.ngo@gmail.com

99056817

24 “Монгол Өрх” Сэтгэл зүйн хүрээлэн Сэтгэл зүйн үйлчилгээ /зөвлөгөө, оношилгоо, сургалт, сэтгэл засал/ Mongolurkh.mupa@gmail.com

70145145

 

© 2024 он. Жендэрийн үндэсний хороо. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency